محصول دیجیتالی

ارائه کتاب آکسفورد، ارزیابی عصب روانشناختی | دکتر معتضدیان

ارائه کتاب آکسفورد، ارزیابی عصب روانشناختی | دکتر معتضدیان

ارائه کتاب آکسفورد، ارزیابی عصب روانشناختی | دکتر معتضدیان

۰تومان
اضافه به سبد خرید

🧠 Neuropsychiatry Bookclubs

🔹بیست و چهارمین جلسه علمی #نوروسایکیاتری

❇️ ارزیابی عصب روانشناختی دمانس

✅ Neuropsychological Assessments of Dementia

🔹مدیر پنل:

دکتر محمد اربابی

(استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

🔹ارائه دهنده پنل:

دکتر سمیه معتضدیان

(استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

فرمت فایل: webm

نرم افزار پیشنهادی جهت پخش فایل: KM player, VLC player