یادداشتی بر کتاب دروغ فمنیسم

Saturday، ۴ Bahman ۱۳۹۹

درباره کتاب دروغ فمنیست
(مسئله اساسا برابری نبود)

در روزگار جولان مارکسیسم در میان روشنفکران عملا غیر ممکن بود که بتوانید برابری خواهی اجتماعی را از پذیرش مارکسیست بودن تفکیک کنید
یا عضوی از این تیم بودید یا احتمالا یک بورژوای فلان و بهمان شده ی خون خوار :)
مغالطه دو راهی کاذبی که به نظر می رسد به کمک رسانه ها فمنیسم امروزی در آن قدم گذاشته
که شما یا باید خود را فمنیست بدانید یا حامی مردسالاری
و طبعا گزینه دیگری هم برای تناول روی میز موجود نیست

کتاب دروغ فمنیسم نوشتاری گزارش محور است با محوریت بررسی نیمه تاریک جنبش فمنیسم
که تلاش میکند به زعم خود برای این دو راهی کاذب پاسخ درخوری ارائه کند

روی مثبت کتاب:
۱_اگر از سبک کتابهای مالکوم گلدول لذت می برید ،نثر این کتاب برایتان دلچسب خواهد بود
بخش عمده ای از کتاب به داستانهای پرونده های قضایی وتحقیقات میدانی اختصاص داده شده
و کمتر به تجربیات شخصی استناد می شود که در مستدل تر نمودن کتاب،پوئن مثبتی است
۲_بخشی در فصل نخست به مغالطاتی که فمنیست ها در برخورد روزمره با مخالفین خود استفاده میکنند پرداخته شده که نقطه زنی و تشابه عجیب آنها با رفتارهای صفحات فمنیسم فارسی خواندنش را برای مخاطب فارسی زبان لذت بخش تر میکند
۳_ همیشه وقتی از آسیب های فمنیسم صحبت می شود، ناخوداگاه متتظر بیان آسیبهایی هستیم که به مردان وارد می شود
در فصل چهارم کتاب به آسیب هایی که فمنیسم به جامعه زنان وارد میکند پرداخته شده که کلیشه زدایی به جایی از این مفهوم است

روی منفی کتاب:
۱_همانقدر که نگاه یک جانبه جینا ریپون در مغز جنسیت زده گاها متن را از مدار منطق خارج می کرد
لحن متنفر و عصبی نویسنده در نوشتن این کتاب هم می تواند مخاطب بی طرف را آزرده خاطر کند
۲_ حالا که صحبت از مغالطات شد نگاهی داشته باشیم به یکی دیگر از مغالطات معروف؛حمله به پهلوان پنبه(starw man)
 در این مغالطه دلیلی ضد مدعا مطرح نمی‌شود، بلکه منتقد یک مدعای سست و ضعیف را که توانایی نقد آن را دارد، به طرف مقابل خود نسبت می‌دهد و به جای رد کردن مدعای اصلی، به رد کردن این مدعای ضعیف می‌پردازد. از این راه شخص می‌تواند میزان تأثیرگذاری و مقبولیت شخص مدعی را کاهش دهد؛ هرچند ادعای اصلی او پاسخ داده نمی‌شود
در صفحات متعددی از کتاب به نظر می رسید مواضع فمینیستی ای که نقد می شوند بیشتر حاصل برداشت نادرست خود نویسنده باشند تا مدعاهای اصلی فمنیسم

جمع بندی:
دروغ فمنیسم کتاب بدی نیست
نویسنده در این کتاب تمام تلاشش را کرده تا با بررسی شواهد مختلف در سیر تاریخی فمنیسم نشان دهد این جنبش آنقدرها هم لکه سفیدی روی چهره سیاه تاریخ نبوده و خود به معضلات اجتماعی بی شماری دامن زده
البته که اگر بار خشم نوشتار کمتر میشد احتمالا محصول خروجی دلچسب تر هم میشد