پیرامون نقش محیط در بروز رفتار اخلاق مدارانه

Saturday، ۴ Bahman ۱۳۹۹

در این روزهای آغشته به بحران برداشت های زیادی از رفتار افرادی که قوانین را رعایت نمیکنند⁣ می شود

به منظور تحقیرشان واژه های جدید ساخته می شود⁣

و مکررا ملتها و نژادهای گوناگون در این ساختار مقایسه می شوند

⁣⁣چه میزان از این گفته های عمومی به درستی بیان می شوند؟آیا در دنیای واقعی هم رفتارهای ما ریشه های فردی دارند یا اغلب تحت تاثیر محیط هستند؟⁣

⁣⁣بد نیست با هم مروری داشته باشیم بر مقاله ای جالب توجه که تیم طراح آزمایشهای خلاقانه مختلفی ترتیب داده بود به منظور بررسی نقش محیط در رفتارهای انسانی⁣

در یکی از آزمایش ها،این تم دو محیط آزمایش خیابانی نسبتا مشابه را تدارک دیدند که تتها یک تفاوت اصلی داشتند⁣

در یکی از منطقه ها دیوارها پراز برچسب وپوستر و یادداشت بود⁣⁣

و در منطقه دیگر دیوارها تمیز نگه داشته شده بودن⁣د⁣

سپس رفتار افراد به طور نامحسوس رصد شد تا مشخص شود که در هرکدام از حالتها چنددرصد از مردم زباله های خود را در خیابان رها می کنند⁣

⁣⁣

مقایسه داده های آزمایش فوق العاده جالب بود.⁣⁣

میزان ریختن زباله در منطقه آشفته بسیار بیشتر از منطقه قانونمند بود⁣⁣

وجالب تر این که عمدتا خود افراد از این اتفاق آگاه نبوده و دلایل دیگری را برای تصمیم خود ذکر میکردند(برای تایید صحت ازمایش،چندین بار تکرار شد و نتایج مشابه قبل بود)⁣⁣

⁣⁣ نتیجه ای قابل تامل که شاید افراد منطقه آلوده ذاتا بی قانون و بی اخلاق نبودن⁣د⁣

بلکه فقط قرار گرفتن در محیطی بی قانون ناخودآگاه باعث تکرار رفتار در آنها شده بود.⁣⁣

نکته ی ابهام زدای دیگر این که درصد زیادی از افراد در محله بی قانون زباله نریختند و برعکس،پس حتی در شرایط سوق دهنده هم محیط تنها عامل موثر نبوده⁣

اما تفاوت این درصداها نشان می دهد که بی شک محرک محیطی درشکل گیری این رفتار نقش قابل ملاحظه ای ایفا می کند

پوریا بحیرایی
دبیر انجمن EHIA