درباره ما

این سایت متعلق به انجمن میان رشته‌ای علوم انسانی و تجربی میباشد که زیر نظر مرکز پژوهش های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می‌کند.

این انجمن به هدف ارتقا توانمندی‌های بین رشته‌ای و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی همچنین بهره گیری از توانمندی های دانشجویان و اساتید علوم انسانی و تجربی در جهت آموزش دانشجویان علوم پزشکی تشکیل شده است.

تلاش در جهت ترویج پرداختن و مباحثه در مسائل میان رشته‌ای علوم انسانی و تجربی و ارتقا سطح اطلاعات دانشجویان و ایجاد پل ارتباطی بین اساتید و دانشجویان دو رشته از سایر اهداف این انجمن می‌باشد و به منظور نیل به این اهداف فعالیت های گوناگون علمی و پژوهشی هم چون جلسات کتاب خوانی ، ژورنال کلاب ، کارگاه ها و جلسات هم اندیشی و نشست‌های تخصصی برگزار میگردد.